Social Work

નવ્યા એજ્યુકેશન ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા GUEEDC અંતર્ગતની વિવિધ લોન સહાય યોજનાના અરજી કરવાના સમયગાળામાં વધારો કરવા બાબતે આપેલું આવેદનપત્ર.

પ્રતિ,ચેરમેનશ્રી,ગુજરાત બિન અનમત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમ,બ્લોક ૨, ૭મો માળ, કર્મયોગી ભવન,ગાંધીનગર, ગુજરાત. વિષય: GUEEDC અંતર્ગતની વિવિધ લોન સહાય યોજનાના અરજી કરવાના સમયગાળામાં વધારો કરવા બાબત માનનીય સાહેબ શ્રી,ગુજરાત સરકારના “GUEEDC” ગુજરાતના બિન અનામત વર્ગના લોકો માટે ઘણા યોગ્ય દિશામાં કાર્યો કરી રહેલ છે. જેમાં સમયે સમયે બિન અનામત વર્ગના લોકોને વિવિધ સહાય હેતુ […]