Birds & Animals Help

” વેદ વિના મતિ નહીં,ગાય વિના ગતિ નહીં “

જય ગૌમાતા જય ગોપાલ.
આજ રોજ તારીખ 13/07/2020 ના રોજ અમેરિકામાં રહેતા આપણા ગૌ સેવક વિની ભાઈ પટેલ દ્વારા નવસારી પાસે આવેલ શ્રીનાથજી ગૌશાળામાં 3785 કિલો લિલી શેરડી અપઁણ કરવામાં આવી છે. જેમાં ઘમેઁશ ભાઈ વઘાસીયા, જગદિશભાઈ ઘાનાણી, આર્દિપભાઇ ઘામેલીયા, કેતન ભાઈ, હિરેનભાઇ સોઢા ,વિમલ ભાઈ પટેલ જેવા ગૌસેવકોએ પણ સહકાર આપેલ છે.

More News : www.ngofatafatnews.com

FB : www.fb.com/ngofatafatnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *